Sagsakturering

Sagsfakturering lyder i al sin enkelhed som noget, der burde være en basisfunktion i jeres eksisterende økonomisystem – det er det bare ikke og derfor har vi udviklet modulet i vores stræben efter at gøre jeres faktureringsarbejde nemmere og hurtigere.

Sagsfakturering

til Business Central
2.995 DKK
  • Installering
  • Opsætning
  • Test af system
  • Videoguide
  • 1 times undervisning

Sagsfakturering 1

Med Dynamics Inspires Sagsfakturering 1 bliver jeres sagsfakturering automatiseret. Ud fra kriterier, I selv opstiller, kan I nu udvælge, hvilke sager der skal oprettes fakturaer på og I kan endda gøre det i det tidsinterval, der giver mening for den enkelte sag. I får en både nemmere og mere fleksibel sagsfakturering med Sagsfakturering 1 til Business Central.

Sagsfakturering 2

Som det gælder for Sagsfakturering 1, gælder det også for Sagsfakturering 2, at modulet gør jeres faktureringsarbejde nemmere – faktisk vil vi næsten vove den påstand, at det også gør jer mindre trætte. 

Sagsfakturering 2 er nemlig Dynamics Inspires svar på, hvordan I kan forenkle jeres sagsfakturering, når I har mange små sager. Det er tungt og trættende at skulle ind i systemet hver gang for at finde en sag, gå ind på sagsopgaven, skubbe den over til fakturaen og så videre og så videre – det bliver til rigtig mange klik på en dag! Det kan I slippe for med Sagsfakturering 2, som væsentligt forenkler processen for jer. Her får I muligheden for at oprette generiske sagsplanlægningslinjer for hver af jeres sagstyper én gang for alle og klare resten med kun få klik.