Tillæg: Standardbetingelser for Dynamics-Inspire supportaftale

Følgende standardbetingelser er gældende for Dynamics-Inspire supportaftale (version14.08.2020). Disse standardbetingelser gælder som tillæg til Dynamics-Inspire ApS generelle standardbetingelser.

 

1. DynamicsInspire.dk

Dynamicsinspire.dk er en online supportportal, der hjælper brugere med support og rådgivning til Microsoft Dynamics ERP-systemerne Microsoft Dynamics C5, Microsoft Dynamics NAV og Dynamics Business Central 365.

Dynamicsinspire.dk er en del af Dynamics-Inspire ApS. Dynamics-Inspire ApS er et sammensluttet IT- og konsulenthus, der består af en række ERP-huse i Danmark. Sammenslutningen i Dynamics-Inspire ApS sikrer en større, stærkere og bredere kompetenceplatform inden for C5, NAV og Dynamics Business Central 365, så kunderne får en nemmere og mere ressourcebesparende forretnings- og økonomistyring.

 

2. Anvendelse

Følgende standardbetingelser for supportaftalen gælder for samarbejdet mellem kunde og dynamicsinspire.dk, medmindre andet er aftalt skriftligt.

 

3. Aftale- Dynamics-Inspire supportaftale

Abonnement gælder for Dynamics-Inspire supportaftale. Den aftalte pris fremgår af supportaftalen. Antal brugere følger antal brugere i Microsoft ERP-licens. Alle priser er oplyst i danske kroner ekskl. moms.

 

4. Dynamics-Inspire supportaftale

Supportaftalen er bindende i 12 måneder. Supportaftalen dækker gældende antal supportklip per måned. 1 supportklip = 15 minutter. Supporthenvendelser beregnes per påbegyndt kvarter. Yderligere supportklip vil blive faktureret efter aftalens gældende takst. Supportklip bliver nulstillet hver måned og kan ikke overføres til næste måned.

Supportaftalen dækker alle relevante supportspørgsmål inden for brugersupport til det daglige brug og funktionaliteten af ERP-systemet Microsoft Dynamics C5, Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics Business Central 365.

Supportaftalen dækker ikke support til systemtilpasning, fejlrettelse, fejlfinding, undervisning, udvikling/programmering, specialtilretning, opsætning af printer, lønmodul eller 3. partsprodukter. Support hertil afregnes efter normal timetakst for konsulentassistance.

Kunden kan til enhver tid få afklaret af dynamicsinspire.dk, om henvendelsen eller problemstillingen er dækket af supportaftalen. Det er dynamicsinspire.dk, der afgør, hvad der gælder som værende supportspørgsmål. Gældende åbningstider fremgår af Dynamics-Inspire ApS’ generelle standardbetingelser/ produktark for supportaftale.

 

5. Fakturering og betaling

Der faktureres forud for en periode på tre måneder. Betalingen sker automatisk via Nets Leverandørservice. Kunden modtager en faktura otte dage før betalingen bliver trukket.

Tilmeldes Leverandørservice ikke, bliver kunden faktureret kr. 39 i fakturagebyr pr. faktura, der sendes. Faktura vil blive sendt pr. mail til kunden med betalingsbetingelse otte dage netto. Ved udebleven betaling tilskrives renter af vores tilgodehavende med procesrente (Nationalbankens udlånsrente +8 % p.a.). Renter beregnes fra forfaldsdatoen. Renter og rykkergebyrer opkræves i henhold til gældende lovgivning.

 

6. Varighed og opsigelse

Supportaftalen træder i kraft på dato for underskrift eller bekræftelse via mail, med mindre anden dato er aftalt. Aftalen er uopsigelig i 12 måneder. Aftalen forlænges herefter automatisk med ny periode gældende for én måned ad gangen, med mindre den skriftligt er blevet opsagt. Efter bindingsperioden kan aftalen opsiges med én måneds varsel, og skal ske skriftligt til dynamics-inspire.dk. Aftalen ophører ved udløb af opsigelsesmåneden plus én måned. Eventuel forudbetalte beløb refunderes forholdsmæssigt.

Supportaftalen kan, ved misligholdelse fra kunden, opsiges af dynamicsinspire.dk med et varsel på 30 dage. dynamicsinspire.dk kan til enhver tid opsige aftalen til periodens udløb. Eventuel forudbetalte beløb refunderes ikke i dette tilfælde. Hvis dynamicsinspire.dk foretager væsentlige ændringer af forringende art i kundevilkårene, kan kunden opsige abonnementet med 30 dages varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt.

 

7. DynamicsInspire.dks ansvar

Dynamicsinspire.dk er kun ansvarlig for at udøve support i overensstemmelse med nærværende vilkår. Dynamicsinspire.dk påtager sig intet ansvar for drift, sikkerhed eller lignende, og alle opgaver udføres som indsatsforpligtelser.

Dynamicsinspire.dk er ikke ansvarlig for forhold, der skyldes, eller kan henføres til, 3. part (f.eks. hosting-leverandør) og/eller kunden. Dynamicsinspire.dk er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, tab forårsaget af IT-virus eller lignende, uanset om disse tab måtte skyldes dynamicsinspire.dk’s forhold.