Document Capture

Lær hvordan I strømliner og automatiserer alle trin i den daglige håndtering af dokumenter - fra modtagelse og registrering af et dokument til godkendelse, bogføring og i sidste ende, fremsøgning af dokumenter fra det digitale arkiv.

Læs mere om Document Capture